Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2020

Quan hệ của Microsoft và Samsung có thực sự khăng khít

Hình ảnh
Tại sự kiện ra mắt Galaxy Note 10 tổ chức vừa qua, bên cạnh việc giới thiệu siêu phẩm Galaxy mới, Samsung cũng đã công bố mối quan hệ hợp tác với Microsoft nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nền tảng Android với Windows PC, bắt đầu với Galaxy Note 10. Đây là một thỏa thuận lớn của cả Microsoft cũng như Samsung. Microsoft tạm bước lùi một bước lớn vào trò chơi di động. Nhưng sự hợp tác này không chỉ là về điện thoại di động, nó còn liên quan cả đến nền tảng Windows. Bắt đầu với Samsung Galaxy S8, Samsung đã tạm ngưng một số ứng dụng Android thay vào đó là ứng dụng của Microsoft.Nhưng chưa bao giờ có bất kỳ sự hợp tác chính thức nào cho tới ngày hôm nay. Giờ đây, khi có một mối quan hệ đối tác công khai chính thức, cả Microsoft và Samsung đều đưa ra những ứng dụng này lên một tầm cao mới bằng cách giới thiệu thêm các dịch vụ của Microsoft được cài đặt sẵn và tiến thêm một bước bằng cách tích hợp một số dịch vụ đó với phiên bản của Samsung Android. Ứng dụng Microsoft được cài đặt